Image
Top
Meny

Letterbox Club

Illustrationer och formgivning till spelregler och bokmärkenLBC_bokmarken

LBC_spelregler1

LBC_spelregler2

LBC_spelregler3

LBC_spelregler4

Kund: Region Jönköpings län

streck

Letterbox Club är en insats som vänder sig till barn i utsatta livssituationer. Syftet är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig, genom att skicka paket med böcker, spel och skrivmaterial till barnen.